איך מפעילים את ההתראות?

iOS

פותחים את ההגדרות בטלפון, מקישים על Yangoהתראות ובוחרים את ההגדרות של התראות.

Android

פותחים את ההגדרות בטלפון, מקישים על אפליקציותYangoהפעלת התראות.